Lena Källberg Photography

galleriesstatementon wallsin printnews contactLink: @lomolena on InstagramLink: Lena Källberg Photography on Facebook

Lena Källberg
Svärdlångsvägen 70B | Südstern
SE-120 60 Årsta
Sweden

lena@lenakallberg.se, +46-(0)73 336 74 87